Vilket ljud?

I trafiken hör du många olika ljud. I detta spel skall du kombinera ihop rätt bild med det ljud du hör.

Om du vill hörä ljudet på nyt, klicka på play.

Börja

Spel

Framsidan

Igen

Spel

Framsidan

Minnesspel

Trafikpuppe har blandat ihop sina trafikmärken. Hjälp Trafikpuppe att hitta likadana trafikmärken.

Små

Stor

Spel

Framsidan

Fint!

Små

Stor

Spel

Framsidan

Pussel

Hjälp Trafikpuppe att reparera det söndriga trafikmärket. Om en bit av trafikmärket är bredvid en tom ruta kan du flytta på den genom att klicka.

Enkelt

Svårt

Spel

Framsidan

Fint!

Enkelt

Svårt

Spel

Framsidan

Gå över vägen

Det är mörkt ute och Trafikpuppe har ingen reflex! Hjälp honom att hämta reflexen från andra sidan av vägen. Var försiktig, bilarna ser dig inte utan reflex. Trafikpuppe rör sig med hjälp av piltangenterna.

Enkelt

Svårt

Spel

Framsidan

Enkelt

Svårt

Spel

Framsidan

Säkra rutter

1

2

3

Börja med att röra dig i närheten av ditt hem tillsammans med dina föräldrar eller andra bekanta vuxna. Fråga dem om hur man ska göra i olika situationer. På så sätt lär du dig och blir skickligare. Öva tillsammans på att gå bekanta och säkra vägar så blir du tryggare.

Rutter där man inte behöver gå över så många gator och vägar är bäst. Öva nya vägar tillsammans med dina föräldrar och fråga dem, hur det är tryggast att gå där.

När du går, gå på trottoar eller gångbana, eller på landsväg längs vänstra kanten. Om man går på gångväg ska man gå längs högra eller vänstra kanten, cyklar gör man längs högra kanten.

Gå över en väg

1

2

3

4

Att gå över en väg kan vara svårt och farligt. Stanna alltid innan du går över. Välj en plats att gå över vägen, där du kan se bra åt båda hållen. Före du går över, kom ihåg att titta åt båda hållen – till vänster och höger. Titta och lyssna om det kommer bilar.

Om det inte finns en skyddsväg, gå över först när det inte kommer några bilar. Det säkraste är att korsa en väg genom en tunnel eller längs en bro.

Försäkra dig också vid trafikljus om att bilarna har stannat. Om det blir röd gubbe när du går över, fortsätt raskt över till andra sidan, bilarna har ännu rött ljus.

Skyddsvägen är för gångare. När du går på skyddsväg, kom också ihåg, att alla bilister inte alltid ser en gångare. Vare sig du går över vägen på skyddsväg eller på någon annan plats, var noga med att försäkra dig om att ingen bil kommer eller att bilarna har stannat.

Vasen ja oikea

1

Vasen ja oikea menevät pienillä lapsilla helposti sekaisin. Jos neuvot pientä lasta, käytä mahdollisimman selkeitä ohjeita, jotka hän varmasti ymmärtää.

Lekar och trafik

1

2

När du leker kan bilar komma plötsligt. Lek därför långt från bilvägar. Var alltid uppmärksam.

Högar med snö vid vägkanten är inte säkra att leka i. Välj dina pulkbackar på vintern så att du inte åker ut på vägen. Bilister kan ha svårt att se barn bakom höga snödrivor. När det är halt är det svårare att få stopp på en bil än på sommaren.

Reflex

1

2

En gångare eller cyklist syns inte så bra i skymning eller mörker. Reflexer gör att du syns bättre. Använd alltid reflex när det är mörkt, även fastän vägen har belysning. Det är svårt för bilisten att se dig, i synnerhet när det regnar och det finns olika gatubelysning, reklamljus och skuggor från träd och buskar.

Det finns många olika slags reflexer. De kan vara hängande och löstagbara eller färdigt fastsatta på kläder och ryggsäckar. Man kan hänga reflexer på väskan eller ryggsäcken. En reflexväst är riktigt bra eftersom den har mycket reflekterande yta.

Med cykel

1

2

3

Det är roligt att cykla. Du blir skickligare efter hand och därför är det bra att börja cykla hemma på gården eller på ett säkert område.

Om man är under 12 år får man cykla på gångbanan, men man måste visa hänsyn till dem som går. Andra cyklister ska cykla längs högra kanten på en led för lätt trafik eller cykelbana. När man korsar en väg är det bäst att stanna före och sedan leda cykeln över vägen.

Den viktigaste utrustningen när man cyklar är cykelhjälm. Om du cyklar omkull, skyddar hjälmen ditt huvud. Hjälmen ska passa bra och vara rätt fastspänd. Också föräldrar ska använda hjälm.

I bil

1

2

3

Om du är under 135 cm ska du använda en särskild bilbarnstol i bilen. Be dina föräldrar om hjälp om du inte vet hur lång du är och vad du väger.

För bebisar och barn under tre år är det säkrast med bakåtvända babyskydd och bilbarnstolar. De skyddar bra om bilen skulle krocka. Barnen åker med ryggen före och får titta ut genom bilens bakruta.

Bilbältesstolar och bälteskuddar styr bilbältet rätt för barn som väger över 18 kg. En bilbältesstol är bättre än en bälteskudde eftersom den skyddar också från sidorna. När man använder en bälteskudde ska det finnas stöd bakom huvudet. Först när du är över 135 cm kan du använda bilbältet som vuxna.

Skolvägen

Bekanta dig med olika trafiksituationer som du kan stöta på under din egen skolväg.

Börja

Framsidan

Gå alltid på gångbana, om det finns en. Gå längs kanten så långt från vägen som möjligt.

Ibland finns det också en cykelväg bredvid gångbanan. En kombinerad gång- och cykelväg har ett eget trafikmärke och ibland märkningar på vägen.

Innan du går över vägen titta tillräckligt långt åt båda hållen.

Titta också åt andra hållet och lyssna om det kommer någon bil.

Innan du går över, titta ännu en gång åt båda hållen.

Det kommer en bil från vänster! Vänta lugnt tills bilen har kört förbi.

Var uppmärksam vid trafikljus. Röd gubbe betyder att du ska vänta. Om trafikljuset har en knapp, tryck på den så växlar ljusen snart.

Nu blev det grönt ljus och du kan gå över vägen. Titta ändå åt båda hållen innan du går över.

På leder för lätt trafik rör sig gångare och cyklister. Den som går ska gå längs kanten.

Kom alltid ihåg att titta åt båda håll innan du går över vägen.

Gå inte över vägen när bussen står på hållplatsen. Det kan komma en bil bakom bussen som du inte ser. Vänta tills bussen har kört iväg.

Före du går över vägen - titta igen åt båda hållen och försäkra dig om att inga bilar kommer.

Du ser redan ditt mål. Skynda inte utan fortsätt gå lugnt och uppmärksamt på gångbanan.

På parkeringsplatsen är det mycket trafik. Använd gångbanan också vid parkeringsplatsen och gå lugnt.

Du kom tryggt fram. Bra! Öva på att gå din egen skolväg tillsammans med dina föräldrar i god tid före skolstarten.

Vintermoment

Bekanta dig med olika situationer som du kan råka ut för på vintern.

Börja

Framsidan

På vintern är vägarna hala.

Hoppsan! Som tur gick det bra.

Innan du går över vägen, titta lugnt åt båda hållen.

Fastän bilen är långt bort kan det ta tid innan den stannar, eftersom det är halt när vägen är isig.

Titta ännu åt båda hållen. Försäkra dig om att inga bilar kommer. Sedan kan du gå över.

I korsningen är det ofta stora snöhögar.

Du ser inte bilarna bakom snöhögen så se till att vara försiktig.

Bakom snöhögen ser bilens förare inte heller dig.

Var speciellt försiktig i närheten av arbetsmaskiner. Arbetsmaskiner rör sig oftast oberäkneligt.

Hoppsan! Den backade! Om du kan gå över vägen tryggt, är det är bäst att gå över till andra sidan.

Snöhögarna på parkeringsplatserna är lockande. Lek ändå inte i dem. Bakom snöhögen kan det komma en bil.

Välj en trygg plats för vinterlekarna långt borta från trafiken.

Glada och trygga vinterlekar!

I Trafikpuppes rithörna kan du rita en teckning till Trafikpuppe eller titta på och gilla andras teckningar i galleriet.

Rita

Galleri

Framsidan

Är du säker att du vill tömma din bild?

Ja

Nej

Spara bilden till Trafikpuppe

Din bild sparas i Trafikpuppes arkiv och publiceras på denna sida efter kontroll. Bilderna kontrolleras minst en gång i veckan.

Din förnamn eller signatur

Din ålder

Spara

Tillbaka